Factoring Hjälpen Städfirmor behöver hjälp

Koppla din båt på båtvagn

By

När sommarens värmande strålar börjar att titta fram är det många som känner att det är dags att sjösätta båten. Ett öppet vatten är något som många båtägare förknippar med lugn och frihet, men att försöka sjösätta båten kan vara aningen mer knepigt och inte alls lika harmoniskt som man kanske har tänkt sig. Att lasta en båt på en båttrailer är ett projekt i sig, men du ska även se till att koppla din båttrailer på ett tryggt och säkert sätt.

Utan en båttrailer kommer det vara mycket svårt för dig att lyckas frakta din båt när det är dags för sjösättning. En erfaren båtägare skulle troligtvis aldrig införskaffa sig en båt utan att säkerställa att en trailer finns tillgänglig. Här gäller det att hitta en som passar din båts storlek såväl som vikt. Du måste också se till att du har rätt körkortsbehörighet (https://propellerteknik.se/md-trailer/ båtvagn) och att få köra fram trailern såväl som båten. Oavsett om du har en stor eller en liten båt är det dock av högsta vikt att du ser till att koppla den på båttrailern på ett korrekt sätt. Du kan inte bara på egen hand välja att snurra fast den med diverse rep eller kedjor.

Så kopplar du din båttrailer på rätt sätt

Har du inte använt dig av en båttrailer tidigare kan det vara svårt att veta exakt hur du ska gå tillväga för att koppla på rätt sätt. Om du ska använda dig av en trailer för att frakta din båt måste du först se till att du kan säkra båten på trailern på ett korrekt sätt. Här finns det lagar och regler som du måste följa. En av lagarna lyder till exempel att du måste se till att använda dig av metoder som säkerställer en trygg fraktning åt alla håll och kanter på båten. Metoderna ska hålla för hela vikten på båten framåt, halva vikten bakåt (eller mer) och även sidledes. Ett exempel följer nedan.

Exempel: Låt oss säga att du har en båt som väger ett ton. Då ska du alltså se till att förse din båttrailer med spännband med ett tons styrka för att på så sätt försäkra dig om att båten inte kan glida eller röra sig framåt på trailern. Spännbanden på sidan och bakåt ska ha en styrka på minst 500 kg, så att båten inte kan förflytta sig åt något håll här heller.

Naturligtvis måste du även se till att hela båttrailern är kopplad till bilen, även här enligt de lagar och regler som gäller. Till att börja med måste du se till att bilen som du ska koppla båttrailern till har en dragkrok. Har du ingen dragkrok kan du vända dig till en mekaniker eller så kan du utföra arbetet på egen hand.

Factoring Hjälpen Städfirmor behöver hjälp Uncategorized Webbyråer i Stockholm

Vad händer när företagets kreditrating förändras?

By

Alla företag i Sverige får en kreditrating från flera olika kreditinstitut. Anledningen är att vi ska ha ett eller flera system som samordnar alla företags betalningsförmåga. På det sättet får vi lättare en övergripande bild över om ett företag har god eller dålig ekonomi. Här går vi igenom några saker som händer när ett företags kreditrating förändras.

Mitt företags rating stiger

När mitt företag får en högre kreditvärdighet innebär det att andra företag ser oss som mer lönsamma och säkra att arbeta med. Några saker som kan hända är att vi kan förhandla till oss bättre kredittider och högre kreditlimit hos våra kunder.

Factoring

Ytterligare en viktig sak är att om vi använder fakturabelåning, factoring, kommer vi få en rad fördelar. Vi kommer både kunna få en högre limit att belåna fakturor för och till viss del en lägre ränta på fakturalånen.

Fakturabelåning påverkas av min kreditrating

När vi anlitar ett finansbolag för factoring kommer de att göra en kreditbedömning av vårt företag. Eftersom det är vi som står för kreditrisken om våra kunder inte betalar vill finansbolagen vara säkra på att vi klarar av kreditförlusterna som kan uppkomma.

Maxgränsen kan höjas

Utifrån vår kreditvärdighet, alltså omsättning, lönsamhet och en rad andra faktorer, sätter finansbolaget en limit. Limiten är en maxgräns för hur stora belopp vi får belåna med factoring. Med högre kreditvärdighet kan maxgränsen höjas.

Mitt företags rating sjunker

Om företaget börjar gå sämre kommer det förr eller senare också att synas i balans- och resultaträkningen. Om man blir försenad med att betala in skatter och liknande är det också något som en kreditvärdering skulle reagera på. Effekten av detta blir att kreditbetyget sjunker, något som kan få negativa konsekvenser.

Sämre kredittider

En effekt av lägre kreditbetyg är att företagen du arbetar med kan kräva kortare kredittider. I värsta fall ställer de krav på att du ska betala i förskott för tjänsterna du köper in. Då blir det svårare att driva verksamheten eftersom du måste ligga ute med pengar hela tiden. På det sättet är det svårt att vända ett kreditbetyg från dåligt till bra.

Fakturabelåning påverkas också

Precis som att din limit för factoring kan höjas eller omförhandlas uppåt när du får starkare kreditbetyg kan din limit behöva sänkas om ratingen går nedåt. Finansbolag har ofta automatisk övervakning på sina kunders kreditbetyg som säger till när förändringar sker.

Dina kunders kreditbetyg

Precis som att ditt kreditbetyg kan bevakas av dina kunder, leverantörer och finansbolag kan du också välja att bevaka andra företags kreditrating. Antingen kan du manuellt göra en kreditslagning på exempelvis dina kunder eller så kan du köpa en automatisk övervakningstjänst från ett företag i branschen.

Varför hålla koll?

Anledningen till att bevaka kreditrating är framför allt för att minska risken för kreditförluster. I värsta fall kan ett företag som du jobbar mycket med gå i konkurs utan att du vet att de är på väg att hamna på obestånd. Genom att hålla koll på dina samarbetspartners och kunder kan förekomma kreditrisker och göra trygga affärer.