Factoring Hjälpen Städfirmor behöver hjälp

Koppla din båt på båtvagn

När sommarens värmande strålar börjar att titta fram är det många som känner att det är dags att sjösätta båten. Ett öppet vatten är något som många båtägare förknippar med lugn och frihet, men att försöka sjösätta båten kan vara aningen mer knepigt och inte alls lika harmoniskt som man kanske har tänkt sig. Att lasta en båt på en båttrailer är ett projekt i sig, men du ska även se till att koppla din båttrailer på ett tryggt och säkert sätt.

Utan en båttrailer kommer det vara mycket svårt för dig att lyckas frakta din båt när det är dags för sjösättning. En erfaren båtägare skulle troligtvis aldrig införskaffa sig en båt utan att säkerställa att en trailer finns tillgänglig. Här gäller det att hitta en som passar din båts storlek såväl som vikt. Du måste också se till att du har rätt körkortsbehörighet (https://propellerteknik.se/md-trailer/ båtvagn) och att få köra fram trailern såväl som båten. Oavsett om du har en stor eller en liten båt är det dock av högsta vikt att du ser till att koppla den på båttrailern på ett korrekt sätt. Du kan inte bara på egen hand välja att snurra fast den med diverse rep eller kedjor.

Så kopplar du din båttrailer på rätt sätt

Har du inte använt dig av en båttrailer tidigare kan det vara svårt att veta exakt hur du ska gå tillväga för att koppla på rätt sätt. Om du ska använda dig av en trailer för att frakta din båt måste du först se till att du kan säkra båten på trailern på ett korrekt sätt. Här finns det lagar och regler som du måste följa. En av lagarna lyder till exempel att du måste se till att använda dig av metoder som säkerställer en trygg fraktning åt alla håll och kanter på båten. Metoderna ska hålla för hela vikten på båten framåt, halva vikten bakåt (eller mer) och även sidledes. Ett exempel följer nedan.

Exempel: Låt oss säga att du har en båt som väger ett ton. Då ska du alltså se till att förse din båttrailer med spännband med ett tons styrka för att på så sätt försäkra dig om att båten inte kan glida eller röra sig framåt på trailern. Spännbanden på sidan och bakåt ska ha en styrka på minst 500 kg, så att båten inte kan förflytta sig åt något håll här heller.

Naturligtvis måste du även se till att hela båttrailern är kopplad till bilen, även här enligt de lagar och regler som gäller. Till att börja med måste du se till att bilen som du ska koppla båttrailern till har en dragkrok. Har du ingen dragkrok kan du vända dig till en mekaniker eller så kan du utföra arbetet på egen hand.